Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW

1. Sklep internetowy Sensitivo dostępny pod adresem www.sensitivo.pl, prowadzony jest przez firmę Mały Zakątek, NIP: 9141560177, REGON: 389843352.

a). Sklep Sensitivo prowadzi sprzedaż detaliczną odzieży, bielizny damskiej, dodatków, itd. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, mailowo lub telefonicznie.

b). Wszystkie ceny podane w naszym sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

c). Towar oferowany w naszym sklepie jest nowy i pochodzi z legalnych źródeł. Na każdy sprzedany artykuł wystawiamy specyfikację zamówienia. Wszystkie produkty w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta.

d). Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej GLS.

e). Ceną wiążącą dla obu stron jest ta, która pojawiła się na formularzu zamówienia w momencie zatwierdzenia transakcji.

f). Jeśli z pewnych przyczyn zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, zostaniesz o tym powiadomiony/a drogą emailową lub telefonicznie.

g). Złożenie zamówienia oznacza obowiązek zapłaty za nie. Zamówienie towaru następuje po naciśnięciu przycisku „Kupuję” na stronie „Realizacja zamówienia” i wcześniejszym podaniu wszystkich niezbędnych danych. Wymagany jest adres email lub nr telefonu.

h). Płatności dokonuje się przez PayU.

i). Zamówienia nieopłacone w ciągu 10 dni od ich złożenia ulegają anulowaniu.

j). Dołożyliśmy wszelkich starań aby opisy i zdjęcia produktów w naszym sklepie były sprawdzone, nie odpowiadamy jednak za zmiany wprowadzone przez producentów oraz błędy w opisach i cenach.

k). Zwrot towaru odbywa się na koszt konsumenta.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

a). Termin otrzymania przesyłki składa się z czasu kompletowania towaru oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera.

3. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT TOWARU

a). Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Sensitivo przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Mały Zakątek 55-080, Smolec, ul. Topolowa 119/2, Polska, lub droga mailową na adres sklep@sensitivo.pl

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Wzór formularza w wersji elektronicznej dostępny jest do pobrania na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Mały Zakątek 55-080, Smolec, ul. Topolowa 119/2, Polska

b). W przypadku zwrotu części lub całego zamówienia, należy pamiętać także o odesłaniu gratisów. W sytuacji zwrotu części produktów oraz pozostawieniu artykułów, których łączna wartość nie uprawnia do otrzymania gratisu, należy zwrócić gratis. Jeżeli klient nie zwróci nie przysługującego mu z racji zmniejszonej wartości zamówienia gratisu, sklep Sensitivo naliczy klientowi regularną cenę gratisu.

c). W przypadku kiedy zwrot części towarów spowoduje, że próg kwotowy do uzyskania rabatu nie zostałby osiągnięty, konsument traci przyznany wcześniej rabat. W przypadku kiedy zwrot części towarów spowoduje, że próg kwotowy do uzyskania darmowej wysyłki nie zostałby osiągnięty, konsument traci prawo do darmowej wysyłki i pokrywa jej koszty.

d). W sytuacji, kiedy cześć zamówienia zwraca konsument, który zamówił kilka rzeczy, a koszty dostawy byłyby takie same niezależnie od tego, czy umowa obejmowałaby wszystkie, część lub tylko jedną z rzeczy, nie otrzymuje zwrotu żadnej części poniesionych kosztów dostawy. Objęcie zamówieniem zwracanego towaru było bowiem bez znaczenia dla wysokości kosztów dostawy.

e). W przypadku wydłużonego terminu realizacji zamówienia, wysyłamy wszystkie pozycje przygotowane do wysyłki, pozostała część zamówienia jest wysyłana w późniejszym terminie na koszt sklepu Sensitivo lub, jeśli klient sobie tego życzy, jest anulowana a nadpłata zwracana na rachunek kupującego. Raporty zwrotów gotówki zamykane są do 7 dni roboczych.

f). Wyłączenie prawa odstąpienia:

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

g). Bonów „BENEFIT” nie spieniężamy. Po zaksiegowaniu zwrotu benefit jest ponownie aktywny lub zostaje wygenerowany nowy- na róznicę kwoty i wysłany mailem. Nadpłata może zostać wykorzystana na rzecz kolejnego zamówienia.

h). Przypadki, w których klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, określa art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

i). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

j). Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI. REKLAMACJA W ZWIĄZKU Z WADAMI TOWARU. GWARANCJA

a). Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

b). Firma Mały Zakątek jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi odnośnie do Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie i na warunkach określonych obowiązującym prawem. Reklamacje z tytułu rękojmi należy kierować mailowo na adres sklep@sensitivo.pl lub pisemnie na adres:

Mały Zakątek 55-080, Smolec, ul. Topolowa 119/2, Polska

Firma Mały Zakątek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji złożonej z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od jej złożenia.

c). Reklamację można złożyć na formularzu, którego wzór w wersji elektronicznej dostępny jest do pobrania na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/

d). Towar objęty jest Gwarancją producenta. Klient ma prawo do skorzystania z gwarancji producenta odsyłając uszkodzony towar na powyższy adres z żądaniem przekazania go do producenta.

e). Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach opisanych na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/

5. ZWROT ZAPŁATY

a). Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

b). Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

c).Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

d) Klient może zrezygnować z otrzymania zwrotu płatności na rzecz zachowania środków na swoim koncie w sklepie, w celu przeznaczenia ich na kolejne zamówienie.

e) Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Akcje promocyjne, upusty itp. oferowane przez sklep Sensitivo nie łączą się ze sobą. W przypadku zakupów na kartę stałego klienta, rabatem nie zostaną objęte artykuły będące w promocji lub na wyprzedaży.

8. O wszelkich działaniach w czasie realizacji zamówienia i po, klient informowany jest pocztą elektroniczną w następującym terminie:

a). POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA – kilka minut od momentu zaakceptowania przycisku GOTOWE

b). INFORMACJA O OPÓŹNIENIU REALIZACJI – 2-3 dni po przekroczeniu regulaminowego terminu

c). INFORMACJA O WPŁACIE ZA ZAMÓWIENIE- w momencie zaksięgowania należnej kwoty na koncie klienta w naszym sklepie.

d) INFORMACJA O ZWROCIE- w momencie korekty paragonu po otrzymaniu przesyłki zwrotnej.

e). INFORMACJA O ZWROCIE NADPŁATY – w momencie zamknięcia wcześniej otwartego raportu zwrotu, około 7 dni roboczych od daty zgłoszenia zwrotu nadpłaty na konto lub przekaz pocztowy.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Sensitivo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

Dane kontaktowe

Mały Zakątek
tel. 796 861 774
email: sklep@sensitivo.pl
www.sensitivo.pl

Adres korespondencyjny:
Mały Zakątek
ul. Topolowa 119/2
55-080 Smolec, POLSKA

—————-
NIP: 9141560177
REGON: 389843352
—————-
Adres:
Mały Zakątek
ul. Topolowa 119/2
55-080 Smolec

Close ✕

KATEGORIE

CENA

MARKA

ROZMIAR

Show value(s)

KOLOR